Mukasimono ni tuite

"Mukasimono" to iu no wa "mukasi no kotoba de kakareta

mono" to iu imi de, hutû ni wa "kobun" "koten" nado to

yobarete iru mono de aru.

Kore o Rômazi de kaku baai, sansyurui no hôhô ga aru.

1. Mukasi no kotoba de sono mama kaku.

2. Kotoba wa sono mama de mo, hatuon dôri ni kaku.

3. Ima no kotoba ni kakinaosu.

nado de aru.

Korera ni wa, sorezore ni tokutyô ga ari, dore ni mo

ôkina imi ga arô.

Kono tabi wa mazu 1. no hôhô no mono kara hazimeru

ga, oioi ni, hoka no hôhô no mono mo kuwaete yuku

yotei de aru.

Kono "Houdiyauki" to iu namae kara site mo,

ou, au, oo -------> ô

d -----> ( i, u, y no mae de ) z

no ippanteki na "on'in no kawarikata" ni sitagatte,

"Hôzyôki" to naru wake de aru.

Mukasimono o mukasi no kotoba de sono mama kaita

mono o yomu koto mo, Nippongo no "on'in" ni taisuru

ninsiki o takameru ue de ôkina imi o motu mono to

kangaerareru.

( Kono atari mo, kanzi ya kana de wa wakarinikui.)

Konna ten o mo kangae nagara yonde itadakitai.

Masa

Otte:

Iwayuru ha-gyô no

" ha hi hu he ho " wa

" hwa hwi hwu hwe hwo "

to kaku koto to simasu.

Hitotu ni wa, kono hô ga mukasi no hatuon o arawasite

iru to mo iemasu si,

mata [ on'in henka ] o kangaeru toki

" hwa hwi hwu hwe hwo " ga

[ w ] ga otite, " ha hi hu he ho "

[ h ] - - - - - " wa wi wu we wo "

to nari, sara ni

" wa i u e o "

to kawatta koto ga, "on'in no nuke-oti" ni suginai

koto ga wakariyasui kara desu.

Mata, "nigoru on" wa

k ----> g

s ----> z

t ----> d

h, m, w ---> b, p

nado kara kita mono desyô ga, kore o tukaimasita.

Sibuya-Eiiti Kyôzyu
"Genzi Monogatari" nado, Murasaki-Sikibu kankei no mono wa
Takatiho Syôka Daigaku no Sibuya Kyôzyu no gokenkyû o rinku
sasete itadakimasita.
@@Sibuya Kyôzyu no naganen ni wataru gokenkyû ni kansya
itasimasu.